Czas staje się wartością drugorzędną, gdy człowiek może pomóc drugiemu… 

Dwa impulsy skłoniły nas do działania.

Pierwszym z nich jest pasja dzielenia się wiedzą wybitnej nauczycielki z Bezled…

Fundacja LET ARTE powstała w 2014 roku z inicjatywy Arkadiusza i Lidii Gut. Małżonkowie pochdzą z Bezled — małej mejscowości na Warmii i Mazurach, gdzie dostęp do edukacji na najwyższym poziomie jest utrudniony.

— Dwa impulsy skłoniły nas do działania na rzecz dzieci i młodzieży z naszego regionu — wyjaśnia Arkadiusz Gut. — Pierwszym z nich jest pasja dzielenia się wiedzą mojej mamy — wybitnej polonistki  która po swoim odejściu zostawiła ogromną tęsknotę za radością nauczania. Postanowiliśmy kontynuować jej misję i rozszerzać nasze działania na całe województwo.

Pierwotnie fundacja nosiła łacińską nazwę Pro Liberis et Arte (tłum. dla dzieci i edukacji) oraz imiona Elżbiety i Stanisława GutówNazwą skróconą LET ARTE posługujemy się od 2018 roku.

Drugim impulsem stały się doświadczenia związane z podróżami. — Udało nam się wspólnie zwiedzić cały świat, choć pracujemy w dwóch zupełnie różnych instytucjach — mówi Lidia Gut. — Podczas tych podróży uświadomiliśmy sobie, że ludzie bardzo aktywnie działają na rzecz drugich.

Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych pomoc charytatywna jest procesem tak naturalnym i powszechnym, że niebranie w nim udziału można uznać za wykluczenie się społeczne.

Wspaniałym doświadczeniem językowym i kulturowym był również nasz ponad trzyletni pobyt w Chinach. Ponownie zaskoczyła nas skala bezinteresownej pomocy bliźnim. Wir tych działań wciągał tak mocno, że codziennie było coś do zrobienia dla innych.

Zdobytą wiedzą dzielimy się podczas spotkań z podopiecznymi.

Pozytywny ładunek energetyczny z zagranicy postanowiliśmy rozprzestrzeniać wokół siebie. Zaczęliśmy od naszych rodzinnych stron, małych miejscowości w gminie Bartoszyce. Dziś udaje nam się zaangażować w swoje projekty uczniów z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Nasi podopieczni co roku podejmują coraz trudniejsze wyzwania, trenują pod okiem specjalistów i nabywają doświadczeń, które w przyszłości pomogą im nie tylko dostać się na wymarzone studia, ale znaleźć satysfakcjonującą pracę.

Inicjatywy edukacyjne w formie półkolonii językowych, konkursów oraz szkoleń łączymy z pracą na rzecz społeczności lokalnej.

Do spotkań na styku różnych kultur dochodzi głównie podczas Dni Międzynarodowych, które organizujemy raz w roku.

FundacjA Pro Liberis et Arte

Dla dzieci i edukacji

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A.
13 1090 2718 0000 0001 2312 3724

KRS: 0000502486
NIP: 7393866489
REGON: 281574424

Copyright Fundacja LET ARTE | Wszelkie prawa zastrzeżone  | Powered by 29dsgn.com