Założyciele Fundacji LET ARTE

Arkadiusz i Lidia Gut

dr hab. Arkadiusz Gut – prezes Fundacji LET ARTE. Koordynator kierunku Kognitywistyka na KUL-u. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego.

Stypendysta i stażysta naukowy w: Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Wisconsin (USA), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz IFiS PAN.

Pięciokrotny beneficjent grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie realizuje projekt wraz z Department of Psychology at Chinese University of Hong Kong oraz Beijing Foreign Studies University. Współpracuje z Katedrą Sinologii na KUL-u.

W 2016 roku uzyskał z wyróżnieniem doktorat nauk społecznych w zakresie psychologii na UW.

Za działalność społeczną w Fundacji LET ARTE został nominowany do ogólnopolskiej nagrody „Anoda” Muzeum Powstania Warszawskiego.

Lidia Gut – wiceprezes Fundacji LET ARTE. Magister psychologii (KUL), absolwentka EDHEC Business School we Francji. Lider Autonomii Rozwoju firmy Michelin, gdzie pracuje od 13 lat. Jest ekspertem w swojej dziedzinie, pomaga zespołom w olsztyńskiej fabryce być bardziej odpowiedzialnymi za rzeczy, które należały kiedyś do wyższej hierarchii.

Ponadto została wybrana do tzw. core team w centrali Michelin, gdzie w międzynarodowym zespole opracowuje metody i strategię wdrażania autonomii.

Potrafi przewidywać trendy i chętnie dzieli się wiedzą z innymi. Aktywnie uczestniczy w programie wolontariatu pracowniczego Moc Dobra. Biegle włada trzema językami obcymi: angielskim, francuskim i rosyjskim.

Wspólnie z Arkadiuszem wychowuje trójkę dzieci. Chce pomagać innym, ponieważ jest przekonana, że działalność charytatywna jest rewelacyjnym przykładem odpowiedzialnej postawy rodzicielskiej.

Oni dodają skrzydeł naszym podopiecznym

Przemysław Gut
Dagmara Gut
Staś Gut