Założyciele Fundacji LET ARTE

Arkadiusz i Lidia Gut

dr hab. Arkadiusz Gut – prezes Fundacji LET ARTE. Koordynator kierunku Kognitywistyka na KUL-u. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Batorego.

Stypendysta i stażysta naukowy w: Karl-Franzens Universität (Graz, Austria), University of Sheffield (Wielka Brytania), University of Wisconsin (USA), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz IFiS PAN.

Pięciokrotny beneficjent grantów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie realizuje projekt wraz z Department of Psychology at Chinese University of Hong Kong oraz Beijing Foreign Studies University. Współpracuje z Katedrą Sinologii na KUL-u.

W 2016 roku uzyskał z wyróżnieniem doktorat nauk społecznych w zakresie psychologii na UW.

Za działalność społeczną w Fundacji LET ARTE został nominowany do ogólnopolskiej nagrody „Anoda” Muzeum Powstania Warszawskiego.

Lidia Gut – wiceprezes Fundacji LET ARTE. Magister psychologii (KUL), absolwentka EDHEC Business School we Francji. Lider Autonomii Rozwoju firmy Michelin, gdzie pracuje od 13 lat. Jest ekspertem w swojej dziedzinie, pomaga zespołom w olsztyńskiej fabryce być bardziej odpowiedzialnymi za rzeczy, które należały kiedyś do wyższej hierarchii.

Ponadto została wybrana do tzw. core team w centrali Michelin, gdzie w międzynarodowym zespole opracowuje metody i strategię wdrażania autonomii.

Potrafi przewidywać trendy i chętnie dzieli się wiedzą z innymi. Aktywnie uczestniczy w programie wolontariatu pracowniczego Moc Dobra. Biegle włada trzema językami obcymi: angielskim, francuskim i rosyjskim.

Wspólnie z Arkadiuszem wychowuje trójkę dzieci. Chce pomagać innym, ponieważ jest przekonana, że działalność charytatywna jest rewelacyjnym przykładem odpowiedzialnej postawy rodzicielskiej.

Oni dodają skrzydeł naszym podopiecznym

Przemysław Gut
Dagmara Gut
Staś Gut

FundacjA Pro Liberis et Arte

Dla dzieci i edukacji

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A.
13 1090 2718 0000 0001 2312 3724

KRS: 0000502486
NIP: 7393866489
REGON: 281574424

Copyright Fundacja LET ARTE | Wszelkie prawa zastrzeżone  | Powered by 29dsgn.com