Dzięki spotkaniu Zapału i Entuzjazmu w szkole podstawowej w Bezledach dzieci otrzymały w prezencie monitor multimedialny. To kolejna odsłona wsparcia, którego załozyciele Fundacji Pro Liberis et Arte udzielają dzieciom w swoich rodzinnych stronach, aby kultywować przywiązanie do miejsca swojego pochodzenia.

Monitor multimedialny już zainstalowany na ścianie, a podczas spotkania Zapału i Entuzjamu, któremu towarzyszyło przekazanie prezentu dzieciom, spotkaliśmy się w szkole w Bezledach z rodzicami i nauczycielami. W podziękowaniu dzieci przygotowały wystąpienia słowno-muzyczne. Przemowy o wartości współpracy i chęci bycia przywiązanym do miejsca swego pochodzenia wygłosiły zaś: Jadwiga Bloch, dyrektorka szkoły, Halina Kurowskia oraz przedstawicielki Rady Fundacji Pro Liberis et Arte.

Uroczyste przecięcie wstęgi i występy

Uroczystym przecięciem wstęgi zajęła się Teresa Skibowska z Rady Fundacji. Wisienką na torcie była natomiast zatroskana, pełna siły i przywiązana do dzieci przemowa organizatorki uroczystości, nauczycielki Marzenny Oziero-Sadowskiej. Wśród gości uroczystości znaleźli się również emerytowani nauczyciele szkoły w Bezledach, m.in. Irena Kupis.

– Jesteśmy radzi z tej współpracy, której owocem jest wspólna składka ze szkołą na monitor multimedialny dla dzieci i zapewniamy, że na tym nie kończymy naszego zaangażowania w wyrównywanie szans dzieci z Bezled – mówią założyciele fundacji, Lidia i Arkadiusz Gut. – Z Marzenną Oziero-Sadowską tuż po uroczystości zaczęlismy rozmawiać o planach na kolejną wspólną akcję. Już widzimy ją oczami wyobraźni!

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy przyczyniają się do sprawiania radości dzieciom. Z tą misją czeka nas jeszcze wiele wspaniałych przedsięwzięć.